Jelentkezés, Vizsgabeosztás – Cambridge Nyelviskola

A Corvinus/Oeconom nyelvvizsgákra a következőképpen jelentkezhetsz:

  • A Cambridge Nyelviskola ügyfélszolgálati irodájában (Petőfi tér 10.) kérsz jelentkezési lapot, és 1 db csekket. A jelentkezési lapot kitöltöd, a csekken a megfelelő összeget befizeted, majd a jelentkezési lapot és a befizetett csekk szelvényét visszahozod az irodába.
  • A jelentkezési lapot weboldalunkról is letöltheted az alábbi 3 linkről:

Jelentkezési lap: CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Jelentkezési lap: KÖZGAZDASÁGI (OECONOM) SZAKNYELVI VIZSGA

Jelentkezési lap: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGA

Csekket a Cambridge Nyelviskola irodájában kérhetsz (Piac utca 77.) Amennyiben a csekket később fizeted be, a jelentkezési lapot és vele együtt az eredeti csekk szelvényét postán is elküldheted a Nyelviskola címére: Debrecen, Piac utca 77. 4025

Jelentkezéskor kapod meg a vizsgázáshoz szükséges kódodat.
Vizsgára akkor jelentkezhetsz, ha a vizsgára jelentkezés naptári évében betöltöd a 14. életévedet. A nyelvvizsgára való jelentkezés nincs iskolai végzettséghez kötve.

A jelentkezési lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kívánt részt bejelölni. Egy jelentkezési lapon csak egy nyelv valamely szintjének egy típusára lehet jelentkezni. Ha egy vizsgaidőszakban több nyelvből kívánsz vizsgázni, kérjük vedd figyelembe, hogy a vizsgaidőpontok egybeeshetnek. Egy nyelvből azonos szinten egyazon vizsgaidőszakon belül csak egy alkalommal lehet vizsgát tenni.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a jelentkezési lapot csak a jelentkezési lapra felragasztott, eredeti csekkszelvényekkel fogadjuk el.(Rózsaszínű postai utalványon nem fogadunk el befizetést!)

A szabálytalanul, hiányosan kitöltött, vagy eredeti csekkszelvények nélküli jelentkezési lapokat nem tekintjük érvényes jelentkezésnek.

Vizsgabeosztás

Vizsgázóink a részvizsgák egyéni időpontjáról és helyéről a Vizsgaközpont honlapján kapnak tájékoztatást. A vizsgabeosztásodat megnézheted ITT!

Ezen túlmenően nem küldünk külön írásos értesítést.

Egyedi eljárás

SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEK

A fogyatékkal élő vizsgázónak fogyatékossága jellegét és mértékét jelentkezésekor írásban kell közölnie, szükség eseténszakértői véleménnyel igazolnia. A jelentkezést és a vizsgát követően a Vizsgaközpont tudomására hozott fogyatékosságot, vagy egyéb, a vizsgázó teljesítményét befolyásoló körülményt, a vizsgaszervezés és az értékelés során nem tudunk figyelembe venni. Minden egyéb fogyaték esetén a Vizsgaközpont illetve a Vizsgahely (lehetőségeihez mérten) egyedi elbírálás alapján alakítja ki a megfelelő vizsgakörülményeket.

Mozgássérült vizsgázók számára a Vizsgaközpont épülete teljesen akadálymentes. Azokon a Vizsgahelyeken, ahol nem minden terem érhető el akadálymentesen, a fogyatékkal élő vizsgázót a mozgássérültek számára is megközelíthető terembe osztják be vizsgára.

Hallássérült vizsgázók egyéni elbírálás, ill. kérés alapján fejhallgatón keresztül vagy anyanyelvű vizsgáztató felolvasásában (pl. szájról olvasás esetén) hallgatják meg a vizsga anyagát. A szóbeli bizottság figyelmét a Vizsgaközpont/Vizsgahely felhívja a fogyaték természetére.

Látássérült vizsgázók számára megfelelő méretű betűre nagyítva készíti el a Vizsgaközpont a feladatlapokat.
Írásban korlátozott vizsgázók részére egyedi elbírás és egyeztetés alapján biztosítja a Vizsgaközpont a megfelelő körülményeket (pl. egyetlen ujj esetén Internet kapcsolat nélküli laptop biztosítása).

Diszlexiás és diszgráfiás vizsgázók esetén a szabályzatban előírt vizsgaidőnél 30%-kal hosszabb időt, illetve – amennyiben a szakvélemény kéri – Internet kapcsolat és helyesírás ellenőrző program nélküli laptopot biztosít a Vizsgaközpont a feladat megírására. (Ezt csak korlátozott számban tudjuk biztosítani.) Szakértői javaslat esetén egyedi formátumban készítjük el a vizsgaanyagot pl.: fehértől eltérő színű (drapp vagy világos sárga) papír, egyedi betűtípus, méret és formázás, illetve lehetőség van bizonyos helyesírási hibák méltányos elbírálására.

Ha vallási meggyőződése miatt a vizsgázó valamely napon nem tehet vizsgát, erről közvetlenül a jelentkezés leadása előtt köteles tájékoztatni a Vizsgaközpontot, hogy a központ ennek ismeretében tudja megtenni a megfelelő lépéseket. A Vizsgaközpont a kéréseket egyénileg bírálja el, és kérheti az emiatt esetleg felmerülő igazolt többletköltség megtérítését.

Amennyiben a Vizsgahely (Cambridge Nyelviskola) lehetőségei korlátozottak bizonyos vizsgázók körülményeinek kialakításához, úgy a vizsgázót átirányítjuk a budapesti Vizsgaközpontba.