CORVINUS - Budapesti Corvinus Egyetem

corvinus

Vizsgák fajtái

A Cambridge Nyelviskola  Vizsga és Oktatási központ a Corvinus nyevvizsgaközpont vizsgahelye Debrecenben.

A Corvinus nyelvvizsgaközpont általános és szaknyelvi vizsgáztatást végez alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). Az általános nyelvvizsga angol és német nyelvből egy- és kétnyelvű változatban is letehető. A közgazdasági szaknyelvi vizsga angol, arab, francia, német, olasz, orosz, portugál, spanyol nyelvekből, a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tehető le.

 

Általános nyelv (egynyelvű, kétnyelvű)

A Nyelvvizsgaközpont először 2014. március hónapban biztosított a vizsgázók számára vizsgaalkalmat. Azóta évi öt alkalommal lehet általános nyelvvizsgát tenni.

Közgazdasági szaknyelv

A Vizsgaközpont évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat, kivéve az arab, portugál nyelveket, ill. valamennyi nyelv alapfokú (B1) szintjét, melyekből csak a májusi vizsgaidőszakban tehető vizsga.

Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv

A Vizsgaközpont évente három alkalommal biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat.

A vizsga – jelentkezéstől függően – letehető komplex, írásbeli és szóbeli változatban is.
Komplex típusú vizsga esetén – amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen – a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont sikeres vizsgázója olyan államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kap, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, ill. szóbeli részvizsgánlegalább 60%-os átlageredményt ér el. A részvizsgáknak a 137/2008. (V. 16) számú Kormányrendeletben meghatározott készségeket mérő egységeire (olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása, beszédkészség, hallott szöveg értése, közvetítés – kétnyelvű vizsga esetén) vonatkoztatva a teljesítés minimumszintje 40%, az az alatti teljesítés esetén a részvizsga sikertelen. A nyelvismereti feladat esetén nincs teljesítési minimumszint.

Vizsganaptár

Jelentkezés, vizsgabeosztás

A Corvinus/Oeconom nyelvvizsgákra a következőképpen jelentkezhetsz:

Jelentkezéskor kapod meg a vizsgázáshoz szükséges kódodat.
Vizsgára akkor jelentkezhetsz, ha a vizsgára jelentkezés naptári évében betöltöd a 14. életévedet. A nyelvvizsgára való jelentkezés nincs iskolai végzettséghez kötve.

Ha egy vizsgaidőszakban több nyelvből kívánsz vizsgázni, kérjük vedd figyelembe, hogy a vizsgaidőpontok egybeeshetnek. Egy nyelvből azonos szinten egyazon vizsgaidőszakon belül csak egy alkalommal lehet vizsgát tenni.

Vizsgabeosztás

Vizsgázóink a részvizsgák egyéni időpontjáról és helyéről a Vizsgaközpont honlapján kapnak tájékoztatást. A vizsgabeosztásodat megnézheted ITT!

Ezen túlmenően nem küldünk külön írásos értesítést.

Miért komplex?

  • Komplex nyelvvizsga esetén egyben számítanak az írásbeli és a szóbeli készségek eredményei:
  • 40 % teljesítési minimum készségenként
  • 60% átlagteljesítmény=sikeres vizsga
  • pl.55% (írásbeli vizsga)+65%(szóbeli vizsga)=60% sikeres vizsga

Vizsgadíjak, eljárási díjak

Különeljárási díj: 2000 Ft
Vizsgahalasztási díj: 4000 Ft
Kódpótlási díj: 1500 Ft

Vizsgadíjak, eljárási díjak

Általános nyelvvizsga

Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok (B1) 13.000 Ft 13.000 Ft 19.900 Ft
Középfok (B2) 15.000 Ft 15.000 Ft 23.900 Ft
Felsőfok (C1) 16.500 Ft 16.500 Ft 26.900 Ft

Közgazdasági szaknyelvi és Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga

Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok (B1) 12.000 Ft 12.000 Ft 20.000 Ft
Középfok (B2) 15.000 Ft 15.000 Ft 26.000 Ft
Felsőfok (C1) 17.000 Ft 17.000 Ft 30.000 Ft

Eredmények

Tisztelt Vizsgázóink!

Eredményét megtekintheti az online fiókjában.

Online fiókjába a bce.nyelvvizsgajelentkezes.hu oldal jobb felső sarkában található zászló melletti ikonra kattintva tud bejelentkezni.

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nyelvvizsga/vizsgadolgozatok-megtekintese/eredmenyek-megtekintese/

Egyedi eljárás

SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEK

A fogyatékkal élő vizsgázónak fogyatékossága jellegét és mértékét jelentkezésekor írásban kell közölnie, szükség eseténszakértői véleménnyel igazolnia. A jelentkezést és a vizsgát követően a Vizsgaközpont tudomására hozott fogyatékosságot, vagy egyéb, a vizsgázó teljesítményét befolyásoló körülményt, a vizsgaszervezés és az értékelés során nem tudunk figyelembe venni. Minden egyéb fogyaték esetén a Vizsgaközpont illetve a Vizsgahely (lehetőségeihez mérten) egyedi elbírálás alapján alakítja ki a megfelelő vizsgakörülményeket.

Mozgássérült vizsgázók számára a Vizsgaközpont épülete teljesen akadálymentes. Azokon a Vizsgahelyeken, ahol nem minden terem érhető el akadálymentesen, a fogyatékkal élő vizsgázót a mozgássérültek számára is megközelíthető terembe osztják be vizsgára.

Hallássérült vizsgázók egyéni elbírálás, ill. kérés alapján fejhallgatón keresztül vagy anyanyelvű vizsgáztató felolvasásában (pl. szájról olvasás esetén) hallgatják meg a vizsga anyagát. A szóbeli bizottság figyelmét a Vizsgaközpont/Vizsgahely felhívja a fogyaték természetére.

Látássérült vizsgázók számára megfelelő méretű betűre nagyítva készíti el a Vizsgaközpont a feladatlapokat.
Írásban korlátozott vizsgázók részére egyedi elbírás és egyeztetés alapján biztosítja a Vizsgaközpont a megfelelő körülményeket (pl. egyetlen ujj esetén Internet kapcsolat nélküli laptop biztosítása).

Diszlexiás és diszgráfiás vizsgázók esetén a szabályzatban előírt vizsgaidőnél 30%-kal hosszabb időt, illetve – amennyiben a szakvélemény kéri – Internet kapcsolat és helyesírás ellenőrző program nélküli laptopot biztosít a Vizsgaközpont a feladat megírására. (Ezt csak korlátozott számban tudjuk biztosítani.) Szakértői javaslat esetén egyedi formátumban készítjük el a vizsgaanyagot pl.: fehértől eltérő színű (drapp vagy világos sárga) papír, egyedi betűtípus, méret és formázás, illetve lehetőség van bizonyos helyesírási hibák méltányos elbírálására.

Ha vallási meggyőződése miatt a vizsgázó valamely napon nem tehet vizsgát, erről közvetlenül a jelentkezés leadása előtt köteles tájékoztatni a Vizsgaközpontot, hogy a központ ennek ismeretében tudja megtenni a megfelelő lépéseket. A Vizsgaközpont a kéréseket egyénileg bírálja el, és kérheti az emiatt esetleg felmerülő igazolt többletköltség megtérítését.

Amennyiben a Vizsgahely (Cambridge Nyelviskola) lehetőségei korlátozottak bizonyos vizsgázók körülményeinek kialakításához, úgy a vizsgázót átirányítjuk a budapesti Vizsgaközpontba.