BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

bme

Vizsgák fajtái

Általános nyelvvizsgák
Tájékoztatjuk kedves Vizsgázóinkat, hogy középfokon angol, francia, német, olasz nyelvekből és felsőfokon angol és német nyelvből a teljes általános nyelvvizsga (szóbeli + írásbeli) Debrecenben zajlik.
A spanyol szóbeli vizsga közép és felsőfokon és francia és olasz nyelvből a felsőfokú szóbeli vizsga Budapesten tehető.

Gazdasági egynyelvű vizsgák

A nyelvvizsgát három szinten (B1, B2 és C1) kettő nyelvből lehet letenni:

  • angol és német

Az írásbeli vizsgarész és a magnó Debrecenben is tehető. Szóbeli gazdasági vizsgák angol nyelvből Debrecenben is tehetők, német és francia szóbeli gazdasági vizsgák egyenlőre Budapesten kerülnek megszervezésre.

Részletes információk itt:

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/gazdasagi_egynyelvu/nyelvvizsgak

 

középfok – B2 (írásbeli + magnó) középfok – B2

(szóbeli)

felsőfok – C1

(írásbeli + magnó)

felsőfok – C1

(szóbeli)

angol Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen
német Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen
francia Debrecen Debrecen Debrecen Budapest
olasz Debrecen Debrecen Debrecen Budapest
spanyol Debrecen Debrecen Debrecen Budapest

Letölthető feladatok

A Nyelvvizsgaközpont honlapjáról INGYENES FELADATSOROKAT (hallott szövegértést mérő feladatok és egy-egy komplett írásbeli gyakorlósor megoldásokkal) tölthetsz le, ahol megtalálhatók a szóbeli vizsgán előforduló témakörök is.

IDE kattintva eljutsz a BME honlapjára, ahol kiválaszthatod a szükséges feladatsort.

Jelentkezés, vizsgabeosztás

Vizsgabeosztás:

A vizsgabeosztásra a jelentkezési időszak lezárását követően kerül sor.

A jelentkezésednek megfelelő vizsgarészek pontos helyéről és idejéről legkésőbb 10 nappal az első vizsgaidőpontod előtt értesülhetsz e-mailben.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó csoportos vizsgaidőpontokon (írásbeli és magnóhallgatás) nem tudunk változtatni, mivel ezek egy évre előre rögzítettek és így már a jelentkezéskor is ismertek.

A számodra egyénileg kijelölt szóbeli beszélgetés időpontját pedig kizárólag indokolt esetben van lehetőségünk módosítani, amit írásban kell kérvényezned. A kért módosítás eljárási díja megegyezik a halasztási díj összegével.

Vizsgadíjak eljárási díjak

A vizsga díja két részből áll:

  1. BME nyelvvizsgaközpont részére utalás amit online jelentkezés útján tud megtenni (általános és szaknyelvi)
B1 B2 C1
szóbeli 24000 Ft 29000 FT 31000 Ft
írásbeli 28000 Ft 32000 Ft 34000 Ft
komplex 38000 Ft 49000 Ft 51000 F

2. CAM-DEB Cambridge Kft. részére átutalással:

Nyelvvizsgadíj

(Általános és szaknyelvi)

B1 B2 C1
Szóbeli 2500 Ft 2500 Ft 2500 Ft
Írásbeli 3500 Ft 3500 Ft 3500 Ft
Komplex 4500 Ft 4500 Ft 4500 Ft

CAM-DEB Cambridge Kft bankszámlaszám: 11738008-21495281

közlemény : BME nyelvvizsga …(Vizsgázó neve)

Miért a komplex?

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:

Részvizsga Készségek Vizsgázói

eredmény

Kimenet
Eddig 2016. novembertől
Írásbeli Olvasáskészség 57% sikertelen írásbeli részvizsga sikeres komplex vizsga
Íráskészség 57%
Szóbeli Beszédkészség 63% sikeres szóbeli részvizsga
Beszédértés 63%

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő 40% nem változik.

Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú bizonyítvány) abban az esetben, ha összteljesítményed a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsgán igen.

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/fontos_valtozasok/nyelvvizsgak

Lemondás

Lemondás nyomtatvány letöltése ITT!

Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejéig a vizsgázó visszavonhatja jelentkezését. Ez esetben a vizsgázó jogosult a mindenkori különeljárási díjjal csökkentett befizetett vizsgadíja visszatérítésére.

A vizsgajelentkezés visszavonásához szükséges formanyomtatványt személyesen, postai úton vagy szkennelt formában e-mailben kérjük a Vizsgaközponthoz eljuttatni. A határidő postai úton küldött visszavonás esetében a postai feladás dátumát jelenti. A visszavonás kizárólag az adott vizsgaidőszakban a vizsgázó által választott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgát illetve halasztott vizsgát nem lehet visszavonni. A visszalépési nyilatkozat nem vonható vissza.

BME kiadványok, felkészítőkönyvek

Vizsga szabályzat

Vizsgaszabályzat letöltése ITT.